Usługę czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych świadczymy na terenie następujących gmin i miast : Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śląski, Racibórz, Żory, Pszczyna, Tychy, Gliwice, Katowice, Zabrze, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Czechowice Dziedzice, Bielsko Biała ...   

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Do tej pory całą zawartość urządzenia zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi należało wywożić a następnie likwidować. Co oznaczało wyższe koszty wykonania procesu.

Na podstawie takich doświadczeń zakupiła firma SEZAKO kombinowany pojazd Ölmaister w wersji ADR.

W zbiorniku z systemem trzech komór (ścieki, woda, substancje ropopochodne) w połaczeniu z separatorem ciśnieniowym już w trakcie odpompowywania trwa proces oddzielania substancji ropopochodnych i wody. System ciśnieniowy zapewnia stały optymalny współczynnik przepływu. Ponadto wydajność urządzenia nie jest zależna od kątu nachylenia. Funkcjonalność poparta próbami jest gwarantowana aż do kątu nachylenia 27°. Oddzielona woda jest po uzdatnianiu ponownie wpompowana do separatora ( separatora olejów, paliw itp.). Oddzielać można lużne, nierozpuszczone oraz niestabilnie emulgowane oleje lub węglowodory. W taki sposób można przetwarzać do 10 m³ ścieków za godzinę.

W przypadku czyszczenia wody skażonej z zawartością substancji ropopochodnych takie wody wypompowywano do separatora. Tam trwa proces oddzielania części olejowych od wody a następnie odprowadzano oddzielone skłądniki do poszczególnych komór zbiornika. Substancje stałe odprowadzano do komory ściekowej. Jezeli do komory ściekowej odprowadzono większą ilość płynu można ponownie odpompować do separatora i ponownie oddzielać.

Jakość wypuszczanej wody jest nieustannie sprawdazana. Zapobiega to wypuszczeniu wody, która zawierała by nadmierną ilość substancji.

Monitor z wyswietlaczem LCD monitoruje jakość odprowadzanej wody a w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych aktywuje alarm. Jeżeli przekroczenie jest krótkoterminowe to alarm akustyczny i optyczny wyłącza się. W przypadku długotrwałego przekroczenia wartości cała technologia zostaje wyłączona.

Monitorowana woda może zostać tymczasowo przechowywana w komorze a następnie wypuszczana ponownie do separatora lub innego urządzenia. W razie potrzeby można powtarzać cykl oczyszczania przez separator.