Usługę ładowarkami próżniowymi świadczymy na terenie następujących gmin i miast : Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śląski, Racibórz, Żory, Pszczyna, Tychy, Gliwice, Katowice, Zabrze, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Czechowice Dziedzice, Bielsko Biała ... 

Roboty wykonywane za pomocą ładowarek próżniowych

Za pomocą ładowarek próżnowych można odessać prawie wszystkie rodzaje zanieczyszczeń(stałe, sypkie, płynne) możliwe do odprowadzenia wężem ssącym (DN 250). Urządzenia te umożliwiają wydobywanie nieczystości z dużych głębokości. Wydobyty materiał można odessać do kontenera lub wydmuchać aż do wysokości 100 m.

Oferujemy czysczenie WKFów na oczyszczalniach ścieków oraz przepompowni ścieków jakichkolwiek wymiarów.

Przykłady wykorzystania ładowarki próżniowej: 

Wykorzystanie w budownictwie, renowacji itp.

 • Odkrywki gazowych, wodociągowych przewodów oraz sieci podziemnych

 • Budowa rowów przy przewodach istniejących

 • Budowa oraz modernizacja studni, odkrywki hydrantów

 • Wydobywanie oraz odssysanie mułu po powodziach

 • Wydobywanie materiałów sypkich, gruzu

 • Odkrywki fundamentów, ścian obwodowych, cystern

 • Renowacja dachów płaskich, renowacja oraz pogłębianie piwnic

 • Czyszczenie rowów, poboczy oraz pasów działowych

 • Wydobywanie makadamu z torowisk

 • Czyszczenie wpustów ulicznych

Zastosowania przemysłowe: 

 • Usuwanie azbestu, materiału wybuchowego

 • Czyszczenie systemów filtów, wysokich pieców

 • Opróznianie kotłów, zbiorników, silosów

 • Odsyssanie pyłów przy czyszczeniu kominów

Zastosowanie dla miast:

 • Wymiana piasku na boiskach oraz obiektach sportowych

 • Ochrona drzew, systemów korzeniowych bez uszkodzeń

 • Wydobywanie szlamu i osadu ze stawów oraz przepustów